DMCA-merknad

DMCA

INGEN DEL AV DETTE WEBSTEDET KAN VÆRE REPRODUKSJERT ELLER SENDT I NÅR FORM ELLER VED ANVENDELSE, MEKANISK, ELEKTRONISK ELLER ANNET, INKLUDERT FOTOKOPIERING OG OPPTAK, ELLER AV ENHVER INFORMASJON LAGRING OG RETRIEVAL SYSTEM, ELLER SENDT AV E-POST, ELLER BRUKT I NOEN ANDRE FUNKSJON UTEN DEN EXPRESSE FØRSTE SKRIFTELIGE TILLATTELSE AV WEBSITE EIEREN.

Denne nettsiden FOL.sale, inkludert all tekst, HTML, skript og bilder er opphavsrettsbeskyttet. Alle rettigheter er reservert over hele verden. Denne opphavsrettserklæringen gjelder for alle som besøker denne nettsiden, dens produkter og/eller tjenester, og inkluderer alle besøkende på denne nettsiden.

Denne merknaden utelukker nedlasting og midlertidig bufring av dette nettstedet på en personlig datamaskin for følgende eksplisitte formål:

– Viser denne nettsiden
– Tilgang og nedlasting av all informasjon som er tydelig merket som reproduserbar

Denne kunngjøringen er kun til informasjonsformål og skal tolkes som, og den er heller ikke ment å være juridisk rådgivning. Hvis du mener at dine immaterielle rettigheter er blitt krenket eller krenket, eller hvis det er sendt inn en melding om krenkelse mot deg, søk juridisk bistand umiddelbart for en profesjonell juridisk uttalelse.

DMCA-bestemmelser

Digital Millennium Copyright Act av 1998, funnet i 17 USC § 512 ("DMCA"), gir regress for eiere av opphavsrettsbeskyttet materiale som mener at deres rettigheter under USAs opphavsrettslov er blitt krenket på Internett.

I henhold til DMCA kan den bona fide eieren av opphavsrettsbeskyttet materiale som har en god tro på at opphavsretten deres er krenket, kontakte ikke bare personen eller enheten som krenker opphavsretten deres, men kan også kontakte den utpekte agenten til en Internett-tjenesteleverandør (“ ISP”) for å rapportere påståtte krenkelser av beskyttede verk, når slike påståtte krenkelser vises på sider i systemet til Internett-tjenesteleverandøren.

Ved mottak av en korrekt innlevert klage under DMCA, vil eieren og/eller ISPen til denne nettsiden blokkere tilgangen til det angivelig krenkende materialet. Nettstedets eier og/eller Internett-leverandøren vil videresende en kopi av varselet om påstått brudd på opphavsretten til den påståtte krenkeren.

Alle som i god tro mener at en melding om brudd på opphavsretten er urettmessig rettet mot dem, kan sende inn en innsigelse til eieren av nettstedet og/eller Internett-leverandøren.

Eieren av denne nettsiden og Internett-leverandøren er forpliktet til å overholde internasjonal handelslov, internasjonal handelspraksis og alle amerikanske lover, inkludert USAs lov om opphavsrett.

Varsling om påstått brudd på opphavsrett

For detaljer om informasjonen som kreves av loven for gyldig varsling, se 17 USC § 512(c)(3).

For å sende inn en melding om krenkelse til enten eieren av denne nettsiden eller Internett-leverandøren, må du gi en skriftlig kommunikasjon som angir punktene spesifisert nedenfor. Du vil være ansvarlig for skader (inkludert skader, kostnader og advokathonorarer) hvis du gir en vesentlig feilaktig fremstilling av at nettstedet eller en nettside krenker opphavsretten din. Hvis du ikke er sikker på om noe av ditt materiale er beskyttet av lover om opphavsrett, foreslår vi at du først kontakter en advokat.

Send DMCA-varsler om påståtte brudd på opphavsretten til [e-postbeskyttet]

For å fremskynde vår evne til å behandle forespørselen din, bruk følgende format (inkludert seksjonsnumre):

1. Identifiser i detalj det opphavsrettsbeskyttede verket som du mener har blitt krenket.

2. Identifiser materialet du hevder krenker det opphavsrettsbeskyttede verket som er oppført i #1 ovenfor. Du må inkludere nettadressen(e) (dvs. plasseringene til siden eller sidene som inneholder det påståtte krenkende materialet. Du må også inkludere en beskrivelse av det spesifikke innholdet som du hevder krenker opphavsretten din.

3. Gi informasjon som er rimelig tilstrekkelig til å tillate nettstedeieren å kontakte deg. Det kreves minimum en e-postadresse og et telefonnummer.

4. Inkluder følgende uttalelse: “Jeg sverger, under straff for mened, at informasjonen i varselet er nøyaktig og at jeg er opphavsrettseieren eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket. Jeg bekrefter også at jeg som opphavsrettseier er i god tro på at bruk av materialet på den måten klaget ikke er autorisert av meg, min agent eller loven. ”

5. Signaturen til opphavsrettseieren eller en person som er autorisert til å opptre på vegne av opphavsrettseieren må inkluderes. Du kan sende varselet via e-post forutsatt at slik melding inneholder en riktig elektronisk signatur. Signaturen eller den elektroniske signaturen må være den til opphavsrettseieren, eller en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren, til en eksklusiv opphavsrett som angivelig er blitt krenket.

Innsigelse til påstått brudd på opphavsrett

Vær oppmerksom på at amerikansk lov om opphavsrett gir betydelige straffer for en falsk motmelding som er sendt inn som svar på en melding om brudd på opphavsretten.

Følgelig, hvis du ikke er sikker på om noe av ditt materiale er beskyttet av lover om opphavsrett, foreslår vi at du først kontakter en advokat for en profesjonell juridisk uttalelse.

Hvis et varsel om brudd på opphavsrett har blitt sendt til nettstedets eier og/eller ISP mot deg, vil eieren og/eller ISPen forsøke å varsle deg og gi deg en kopi av varselet om brudd på opphavsretten.

Hvis du har en god tro på at du har blitt urettmessig anklaget, kan du sende inn en motmelding til eieren av nettstedet og/eller Internett-leverandøren.

Hvis eieren av nettstedet og/eller Internett-leverandøren mottar et gyldig motvarsel, gir DMCA at den fjernede eller blokkerte informasjonen vil bli gjenopprettet eller tilgangen vil bli aktivert på nytt.

Nettstedeieren og/eller Internett-leverandøren vil erstatte det fjernede materialet og slutte å deaktivere tilgangen til det innen ikke mindre enn 10 eller mer enn 14 virkedager etter mottak av innsigelsen, med mindre nettstedeieren og/eller Internett-leverandøren først mottar varsel fra den klagende parten om at en slik klagende part har anlagt søksmål for å søke en rettskjennelse for å hindre den påståtte krenkeren fra å delta i krenkende aktivitet knyttet til materialet på denne nettsiden, FOL.sale.

feil: Brudd på opphavsrett vil bli rapportert!